TAHSİLAT-TEDİYE ve TAKSİT İŞLEMLERİ:

İçindekiler Tablosu

 

 

 

 

TAHSİLAT-TEDİYE GİRİŞ İŞLEMLERİ :

 

Bu Pencerede Yapılacak İşlemler:

1-     İşletmenin, Tahsilat (Giriş) ve Tediye (Çıkış) işlemleri yapılır.

2-     Tahsilat / Tediye Makbuzu, Senet, Dekont yazdırılır.

3-     Çek / Senet kaydı yapılır.

4-     Taksitli Satış işlemleri yapılır.

 

Tahsilat ve Tediye bölümüne girmenin üç yolu vardır;

a)     Ana menüden Tahsil-Tediye butonu tıklanarak,

b)     “Kasa”  menüsündeki “Tahsilat Tediye Fişleri” seçeneği ile,

c)      “Ctrl + T” Kısa yol tuşları ile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekrana, Tahsilat – Tediye ve Taksitlendirme Ekranı gelir.

 

 

 

 

 

 

 


GENEL BİLGİLER

Belge No      : Düzenlenecek olan belgeye verilmek istenilen belge numarası yazılır.

Cari Kodu    : İşlem yapılmak istenilen carinin kodu seçilir. İşlem yapılacak olan carinin seçilebilmesi için öncelikle “Cari Kartı” penceresinden cariye ait kart oluşturulması gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgi “Cari Kartı” bölümünde “Yeni Bir Cari Kartı Açmak” kısmında anlatılmıştır.) Cari Kodu seçmek için;“Cari Kodu” butonunun hemen yanındaki  buton tıklanır  veya klavyeden “F2” kısa yol tuşuna basılır ve ekrana “Cari Seç” penceresi gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Cari Kodu”nun onaylanması ile cariye ait adres bilgileri, Tahsil-Tediye penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.

Belge Tarihi : Belgenin düzenlendiği tarih yazılır.

Belge Tipi     : İşlem Tipinin belirlendiği bölümdür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fiş Tipi          : Nakit, Çek / Senet seçiminin yapıldığı bölümdür. 

 

Nakit olarak tahsilat veya tediye işlemi yapılacak olunursa; “Yeni satır giriş ve değiştirme alanı” nda ilgili alanlar doldurulur ve  butonuna basılır. Eğer cari, borcunun bir kısmını nakit olarak ödeyip diğer kısmınada çek verirse öncelikle nakit alınan paranın kaydı yapılır  butonuna basılır, çeki kaydetmek için  butonuna basılır, çek bilgileri girilir (Ayrıntılı bilgi “Çek / Senet Kayıt İşlemleri” bölümünde anlatılmıştır.),  butonu tıklanır ve son olarakta   butonu tıklanarak tüm belge kayıt edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Burada kaydedilen “NAKİT” işlemleri, carinin hareketlerine ve kasaya işlenir.

 

TAHSİLAT – TEDİYENİN İPTAL EDİLMESİ

 

Tahsil – Tediye ekranı üzerinde tahsilat veya tediye olarak kayıt edilmiş bir belgeyi iptal etmek için; fare sağ tuşla tıklandığında “Sil” butonundan “Belgeyi Tümüyle İptal Et” seçeneği tıklanır. “Şimdi aktif olan belge iptal edilip tüm hareketleri geri alınacak. Onaylıyor musunuz?” sorusuna “EVET”  cevabı verilir. Belge tipi hanesindeki ibare “TAHSİLAT” iken “İPTAL” olarak değişir.    

 

 

 

 

 

 

 

 


TAHSİLAT – TEDİYEDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK

 Yeni bir kayıt girilip kaydedildikten sonra üzerinde değişiklik yapılmak istenirse öncelikle belgenin iptal edilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi “Tahsilat – Tediyenin İptal Edilmesi” bölümünde verilmiştir.

İptal edilen belge üzerinde, yapılmak istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra “Belge Tipi” hanesi “İPTAL” iken “TAHSİLAT” veya “TEDİYE” olarak değiştirilir   ve  butonu tıklanır.

 

BELGE NUMARASINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK İÇİN;

Bilgileri girilerek kayıt edilen Tahsil-Tediye belgesinin “Belge No” sunu değiştirmek istendiğinde kullanılır. Bunun için öncelikle belgenin iptal edilmesi gerekmektedir.

Belgeyi iptal etmek için fare sağ tuşla tıklanır,  “Sil” seçeneğinden “Belgeyi Tümüyle İptal Et” seçeneği tıklanır. Belgenin iptal edilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi “Tahsilat – Tediye” bölümünün “Tahsilat – Tediyenin İptal Edilmesi” bölümünde verilmiştir.

İptal edilen belgenin, belge numarasını değiştirmek için; fare sağ tuşla tıklanarak  seçeneği seçilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Belge No” ve “Belge Tipi” değiştirildikten sonra        butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

 

 

TAHSİLAT – TEDİYE VE TAKSİTLENDİRME  RAPORLARI

Tahsil – Tediye bölümüyle ilgili ayrıntılı raporlar alınmak istendiğinde ana pencere üzerinde “Raporlar” menüsünden “Tahsil-Tediye-Taksit” seçeneğinden;

1-     Tahsilatlar-Taksitli Satışlar Listesi,

2-     İptal Edilen Tahsilatlar-Taksitli Satışlar Listesi,

3-     Tediyeler (Ödeme) Listesi,

4-     İptal Edilen Tediyeler Listesi görülerek çıktı alınabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekrana “Rapor Seç” penceresi gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇEK / SENET KAYIT İŞLEMLERİ

 

Tüm çek ve senet işlemlerinin kayıtları (tarihi, vadesi, ciro bilgileri,...) “Tahsil – Tediye” bölümünden yapılmaktadır.

Çek / Senet kaydı, programda işleyiş bakımından aynıdır. Çek / Senet kaydı için öncelikle “Tahsil – Tediye” penceresinde cari bilgilerinin doldurulması ve özelliklede belge tipinin belirlenmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bize ciro edilen bir çekin kaydı yapılırsa;

 

 

 

 

 

 

 


      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çek kaydı için yapılan işlemler, senet kayıt işlemleriyle aynıdır. Aynı şekilde senet kaydıda yapılmaktadır.

 

ÇEK / SENET İŞLEMLERİNİN İPTAL EDİLMESİ VE SİLİNMESİ

 

“Tahsil – Tediye” penceresinde iptal edilmek istenilen belge bulunur, fare sağ tuşla tıklanarak “Sil” seçeneğinden “Belgeyi Tümüyle İptal Et” seçeneği seçilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Senet ile ilgili bir işlem yapıldıysa; öncelikle “Çek / Senet” bölümünden senedin silinmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi “Çek / Senet” bölümünde “Çek / Senet Silme İşlemleri” kısmında verilmiştir.

 

Senet ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadıysa ekrana aşağıdaki pencereler gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Tamam” butonu tıklanır. “Belge Tipi” bölümünde “İPTAL” ibaresi görülür.

 

 

İptal edilen belgenin diğer kartlarla olan bağlantısı kesilir ve bu haliyle saklanır.

 

ÇEK / SENETLERDE BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK

Değişiklik yapılmak istenilen belge öncelikle iptal edilir. (Ayrıntılı bilgi, “Tahsil-Tediye” bölümünün “Çek / Senet İşlemlerinin İptal Edilmesi” bölümünde anlatılmıştır.)

Belgede değişiklik yapılmak isteniyorsa ( satır silmek, satırdaki bilgileri değiştirmek, cari bilgilerini değiştirmek);

Satır silmek için;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilgi değişikliği yapılmak isteniyorsa, “Belge Tipi” hanesindeki                                        

 “İPTAL” ibaresi “TAHSİLAT” veya “TEDİYE” olarak değiştirilir.

 

 

Nakit, çek, senet bilgilerinde veya cari bilgilerinde değişiklik yapıldıktan sonra sırasıyla    butonu ve       butonu tıklanarak belge tekrar aktif duruma getirilir.

Böylelikle belge tamamen iptal edilerek bu haliyle bırakılır veya üzerinde yapılmak istenilen değişiklikler varsa  yapılarak tekrar aktif duruma getirilir.

 

 

TAKSİTLİ SATIŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ

Carilere ait taksit hareketlerinin oluşturabileceği bölümdür. “Tahsil – Tediye” penceresinden yapılacak taksitler;

1- Taksitlerin her birisi teker teker girilerek taksit tarihleri ve taksit miktarları isteğe göre belirlenmektedir.

2- “Otomatik Taksitlendirme” seçeneğiyle eşit taksit tutarları aylara göre tek bir işlemle  girilebilmektedir.

 

1- Taksitler teker teker girilerek taksit tutarları ve taksit tarihleri isteğe göre belirlenecekse; “Tahsil – Tediye” penceresinden cari bilgileri ve belge bilgileri doldurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taksit bilgileri girildikten sonra  ve  butonları tıklanarak istenildiği kadar taksit girilebilir.  butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

 

 

 

 

 

 


Taksitlerin teker teker girilmesi durumunda taksit tarihleri ve taksit miktarları istenildiği gibi ayarlanabilir.

2- “Otomatik Taksitlendirme” yapmak için “Tahsil – Tediye” penceresinde öncelikle      butonu tıklanarak boş bir belge açılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekrana gelen “Otomatik Taksitlendirme” penceresinde taksit bilgileri yazılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Toplam Tutar: Bu alana taksitlendirilecek toplam tutar yazılır. 
Alınan Peşinat: Bu taksit için, alınan peşinat miktarıdır. Satış sırasında peşin para alınmıştır ve geri kalan kısım taksitlere bölünecektir.

Peşinat Tarihi: Peşinatın alındığı tarihtir.

Taksit Sayısı: Yapılmak istenilen taksit sayısı yazılır.

Taksit Tutarı : Bu alanı program otomatik olarak belirler. Taksit adedi ve peşinat miktarına göre taksit miktarı otomatik olarak belirlenir.

Yüzde % : Taksitlere, aylık uygulanmak istenilen % faiz miktarı yazılır.         

Tutarı : Bu alanı program otomatik olarak belirler. Belirlenen % miktarının, YTL karşılığı otomatik olarak hesaplanır.

Yapılan taksitler ekranda görülmektedir.

 


TAKSİTLERİN İPTAL EDİLMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eğer  butonu tıklandıktan sonra taksitlendirme işleminin tümü iptal edilmek isteniyorsa; fare sağ tuş tıklanarak “Sil” seçeneğinden “Belgeyi Tümüyle İptal Et” tıklanır. Yapılan taksitlerden bir tanesi iptal edilmek isteniyorsa, silinmek istenilen taksit seçildikten sonra “Sil” seçeneğinden “Seçili Satırı Sil” tıklanır.

 

Belge iptal edildikten sonra “Belge Tipi” hanesinde “İptal” ibaresi yer alır ve belge bu haliyle saklanır.

 

 


TAKSİTLİ SATIŞ BİLGİSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK

 

Belge üzerindeki bilgiler yanlış girilerek kaydedilmişse ve düzeltilmek isteniyorsa öncelikle belge iptal edilir. (Ayrıntılı bilgi “Tahsil Tediyenin İptal Edilmesi” bölümünde verilmiştir.)

İptal edilen belgede düzeltilmek istenilen taksit bilgileri ise; (Dikkat edilmesi gereken:  Öncelikle belge tipinin değiştirilmesidir.)

 Belge tipi tahsilat veya tediye olarak değiştirilir, taksit satırları seçilerek düzeltmeler yapılır ve  butonu tıklanır ve  butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

 

 

Düzeltilmek istenilen cari bilgileri veya belge bilgileri ise; (Dikkat edilmesi gereken:  Öncelikle belge tipinin değiştirilmesidir.)

 

Belge tipi, tahsilat veya tediye olarak değiştirilir, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ve  butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

 

 

 

SENET BASIM İŞLEMLERİ

 


 

 

Taksitlendirilmiş tutarlar için senet bastırılmak istendiğinde   “Tahsil – Tediye” penceresinde, yazdırılmak istenilen senet seçilir ve  butonu tıklanır.

 

Doldurulması gereken alanlar doldurulduktan sonra, sadece seçilen senet yazdırılabileceği gibi senetlerin tümü, seri bir şekilde de yazdırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SÖZLEŞME BASIM İŞLEMLERİ

 


 

Taksitli satışlarda, mal satış sözleşmesi yazdırmak için kullanılır. Bunun için  butonu tıklanır ve bilgiler doldurulduktan sonra “Önizleme” butonu tıklanarak sözleşme yazdırılır.

 

MAKBUZ YAZDIRMA İŞLEMLERİ

Tahsilat ve Tediye işlemlerinin sonucunda Tahsilat ve Tediye makbuzu yazdırmak için kullanılır. “Tahsil-Tediye” penceresindeki  butonu kullanılır.

 

DEKONT YAZDIRMA İŞLEMLERİ

 

Çek / Senet, Nakit işlem bilgilerinin yer aldığı belgedir.  “Tahsil-Tediye” penceresindeki  butonu kullanılır.

 

 

 

 

 

TAHSİLAT-TEDİYE PENCERESİNDEN DİĞER PENCERELERE ERİŞİM

Tahsilat-Tediye penceresinden tek tuşla “Cari”, “Çek-Senet-Taksit Ekranı”na ulaşılabilir. Bunun için fare sağ tuşla tıklanır ve erişilmek istenilen pencere seçeneği seçilir.